ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ได้จัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ  ตามรายละเอียดที่แนบมา

ประกาศราคาประเมิน

0