ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสรางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ได้ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสรางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหม้อเหนือและบ้านหม้อใต้  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

0