ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาโครงการขุดดินแลกน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อการเกษตร บริเวณ ม.๒,๗,๘ และ ๓ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาโครงการขุดดินแลกน้ำ

0