ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมโขง วัดอรัญญบรรพต-บ้านป่าสัก หมู่ที่ 1,2,5,7และหมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

0