ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No gift policy)

Posted by:

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำอย่างโปร่งใส  นายอภินันท์  อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในนโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ ของกำนัลและผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล(No Gift Policyประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ)  ในวันที่  31  มีนาคม  2565  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

0