ประกาศขายซากพัสดุชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มีความประสงค์จะขายซากพัสดุชำรุด  โดยวิธีขายทอดตลาด  ประจำปีงบประมาณ  2563  ตามประกาศที่แนบมาพร้อม

ประกาศขายซากพัสดุชำรุด ประจำปี 2563

0