บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ร่วมเป็นจิตอาสาจัดทำอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield) เพื่อบริจาคให้กับบุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

Posted by:

60854608566085360857

0