นายก อบต.บ้านหม้อ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้สูงอายุยากจนและผู้ด้อยโอกาส

Posted by:

ในวันที่  17  กรกฎาคม  2563  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดหนองคาย  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ได้ออกมอบถุงยังชีพ  เงินช่วยเหลือส่งเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาสที่ยากจน  ในตำบลบ้านหม้อ

 

 

 

0