ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (Sodium hypochlorite (NaCLO)10%)

Posted by:

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (Sodium hypochlorite (NaCLO)10%)

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โดยรอบบริเวณอาคาร,ภายในสำนักงาน , ภายในอาคารและบริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ


0