ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งดับไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้รับหนังสือจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีเชียงใหม่ ซึ่งจะทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณโรงเรียนบ้านพานพร้าวถึงโรงเรียนเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. กรณีบริเวณดังกล่าว มีผู้ป่วยติดเตียง กรุณาแจ้งการไฟฟ้าให้ทราบด้วย

Posted by:

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

0