กิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณรอบหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

Posted by:

ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ นำโดย
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานจ้างทุกท่าน ผู้นำชุมชน จิตอาสาและราษฎรร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณรอบหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เพื่อให้ตำบลของเราดูสะอาด สวยงาม สบายตา เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาตำบลของเราให้น่าอยู่ต่อไป อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคี สนับสนุนให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน และเกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นอีกด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ถนน และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, พื้นหญ้า, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, พื้นหญ้า, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
0